Společnost historického šermu - Flamberg | Žďár nad Sázavou

Střelné zbraně

"Kanonen bemannen!"

Velká střelba

SHŠ Flamberg disponuje velkým množstvím replik historických palných zbraní, především šesti děly různých ráží, ale i zbraněmi ručními.
V našem podání tak můžete shlédnout klasické výkladové vystoupení nazvané Velká střelba, ve kterém bude popsán vývoj palných zbraní a jejich užití v období od počátku 15. století do 18. století, včetně praktických ukázek.

Typ vystoupení: edukativní série ukázek střelných zbraní

Období: gotika, renesance, baroko

Počet účastníků: 3 - 12

Délka: cca 25 minut

Nutnost velkého prostoru z důvodu bezpečnosti.

Ozvučení (mikrofon a reproduktory) nebo elektrická přípojka výhodou.

Dělostřelecká baterie

Pro potřeby větších akcí jako jsou rekonstrukce bitev, ale i pro případné čestné salvy při slavnostních zahájeních, svatbách atp. nabízíme rekonstrukci dělostřelecké baterie z třicetileté války složené z polních děl s plně vycvičenými posádkami s využitím německé povelové techniky.

Typ vystoupení: slavnostní salvy, rekonstrukce bitev

Období: rané baroko - třicetiletá válka

Počet účastníků: 4 - 12

Nutnost velkého prostoru z důvodu bezpečnosti.