Společnost historického šermu - Flamberg | Žďár nad Sázavou

Pár slov úvodem

Společnost historického šermu Flamberg vznikla v roce 1991 a po celou dobu své existence sídlí ve Žďáře nad Sázavou.

Od počátku je naší prioritou bavit a zároveň i poučit diváka o životě a především boji v dobách, které jsou dávnou minulostí. Tu se snažíme oživit prostřednictvím starých šermířských mistrů a vojenských teoretiků, z jejichž děl vycházíme stejně jako z prací současných renomovaných historiků.

Čím se zabýváme?

Společně s flamberskými šermíři budete mít možnost okusit především atmosféru raného baroka – období třicetileté války v podobě boje rapírem a kordem dle italské šermířské školy. Stejně tak můžete poznat eleganci francouzské šermířské školy zasazené do prostředí dvora Ludvíka XIV., krále Slunce. To vše znásobeno a doplněno burácením našich palných zbraní či orientálním tancem.

Kde nás uvidíte?

Již mnoho let vystupujeme na hradech, zámcích, městských slavnostech, nebráníme se dětským dnům či akcím soukromého charakteru a zkušenosti máme i s komparsovými rolemi ve filmech. Díky spolupráci s uměleckými agenturami jsme schopni zprostředkovat i velké akce. Vše záleží na Vás.

Na shledanou v minulosti, ať již na Vámi pořádané akci či kdekoliv, kam zavítáte jako divák, se těší všichni členové Společnosti historického šermu Flamberg.