Společnost historického šermu - Flamberg | Žďár nad Sázavou

Slavné souboje

Pro velkou lásku, pro velkou urážku či kvůli velké hlouposti křížily se síly soků. Snad krví byly smazány důvody ke při a možná tak ztraceny pro budoucí. Však slavný souboj, jenž byl jejich následkem, pamatují si mnozí do dnes. Tím více, byl-li jej účasten někdo slavného jména.

Typ vystoupení: pásmo volně navazujících scén

Období: pozdní renesance a rané baroko – italská škola šermu (kord, dýka atp.)

Počet šermířů: 5-12

Délka: cca 30 minut